Pico-TA032 Sonda do badania zapłonu

Ze względu na wysokie napięcia panujące w obwodach wtórnych systemów zapłonowych, nie jest możliwe bezpośrednie mierzenie napięcia przez nie generowanego. Sonda TA032 jest sondą indukcyjną, którą zapina się na kable zapłonowe. Stosowana jest w standardowych systemach zapłonowych oraz systemach HEI i DIS oraz wszędzie tam gdzie jest możliwość zapięcia sie na kabel zapłonowy. Sonda przeznaczona jest do użytkowania także z oprogramowaniem ACE Misfire Detective. Sonda TA032 posiada standardowe złącze oscyloskopowe BNC.

Biorąc pod uwagę budowę sondy, przebieg przez nią generowany jest stromy i może zostać użyty między innymi do wyzwalania oscyloskopu, do czego dużo bardziej się nadaje niż sondy pojemnościowe chociażby PP178.


Rys.1 Sonda TA032 na wyjściu układu rozdzielaczowego


Rys.2 Sonda TA032 na wyjściu układu bezrozdzielaczowego

Nr katalogowy: TA032


Pliki do pobrania: