CAN Test Box PP619 jest narzędziem diagnostycznym podłączanym bezpośrednio pod złącze diagnostyczne OBD II. Pozwala na podłączenie oscyloskopu Pico lub każdego innego oscyloskopu w celu monitorowania sygnałów występujących na złączu diagnostycznym. CAN Test Box posiada 2.5 metrowy kabel co umożliwia pracę z dala od gniazda diagnostycznego, z drugiej strony umożliwia podłączenie interfejsu diagnostycznego, dzięki czemu możemy łączyć się z pojazdem i badać jego parametry jednocześnie sprawdzając oscyloskopem stany wyjść.

CAN Test Box posiada podświetlane wyjścia 4mm (banan). Świecą, gdy na danej linii pojawi się sygnał, pulsuje gdy linia zmienia swój stan (przesyła dane).

 

Urządzenie pozwala na:

 • Natychmiastowe sprawdzenie stanu zasilań i mas
 • Identyfikowanie protokołów komunikacyjnych
 • Podłączenie oscyloskopu i sprawdzanie co się dzieje na złączu OBD II

 

CAN Test Box posiada podświetlane wyjścia 4mm (banan). Świecą, gdy na danej linii pojawi się sygnał, pulsuje gdy linia zmienia swój stan (przesyła dane).

Opis złączy:

 • LED 1/9   485A/485B
 • LED 2/10 Bus+ Line J1850/Bus- Line J1850
 • LED 4 -    Masa
 • LED 5 -    Masa sygnałowa
 • LED 6/14 CAN High SAE J2284 / CAN Low SAE J2284
 • LED 7/15  Linia K  ISO9141 / Linia L  ISO9141-2
 • LED 11 -  Zegar
 • LED 16 -  Zasilanie

 

Nr katalogowy: PP619