Regulamin

Sklep internetowy, działający w niniejszej domenie jest własnością:

ATLANTEC
Sebastian Janowicz
ul.E.Plater 36
64-115 Święciechowa
NIP: PL 6971929776
Regon: 300131052

Składanie zamówienia

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Zamówienia są przyjmowane przez niniejszy sklep internetowy, e-mailem oraz telefonicznie. Po złożeniu zamówienia poprzez stronę internetową lub e-mail, klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
3.Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia przez sklep www, jest prawidłowe wypełnienie formularza adresowego zamówienia.
4.Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości tzn. bez podania numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
5.Zamówienia można składać przez całą dobę.
6.Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Klient może wycofać złożone zamówienie tylko telefonicznie, ze względu na możliwość opóźnień związanych z przetwarzaniem wiadomości e-mail.
7. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
9. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, formę wysyłki wybiera kupujący.
 

Realizacja zamówienia

1.Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.
2.Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji podany na stronie w dniach roboczych + czas dostawy
3.Czas dostawy przesyłek kurierem DHL / DPD wynosi 1 do 2 dni


Reklamacje

1.W przypadku reklamacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 661894829. Reklamacje można tez składać drogą korespondencyjną na adres firmyWzór karty gwarancyjnej

 

KARTA GWARANCYJNA

 

 1. Gwarancji udziela się na towar …………………………………………………………………..na okres ………………………….. licząc od dnia dostarczenia towaru.
 2. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych, licząc od daty przyjęcia urządzenia do serwisu.
 3. W przypadku zaistnienia konieczności importu towaru lub części zza granicy, czas naprawy ulega wydłużeniu o czas niezbędny do ich sprowadzenia.
 4. Naprawa w ramach gwarancji będzie dokonywana po przedstawieniu poprawnie i czytelnie wypełnionej karty gwarancyjnej podpisanej przez gwaranta i klienta oraz potwierdzenia zakupu reklamowanego sprzętu (faktura/paragon)
 5. Fakt i dokonanie naprawy serwis poświadcza w karcie gwarancyjnej
 6. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwa instalacja lub obsługa, jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem i instrukcją obsługi. Gwarancja nie ma też zastosowania w przypadku dokonania przez Klienta nieautoryzowanych napraw oraz niewłaściwej zmiany firmware'u.
 7. Sprzęt powinien być dostarczony do naprawy w opakowaniu umożliwiającemu bezpieczny transport. Dostarczony sprzęt musi być kompletny (dokumentacja, sterowniki, kable i inne elementy dostarczone pierwotnie przez sprzedającego wraz z zakupionym towarem) oraz posiadać niezerwane plomby gwarancyjne w ilości ………sztuk.
 8. Ze względu na naturalne zużycie materiałów eksploatacyjnych, niektóre z nich nie są objęte gwarancją (dotyczy np. kabli, baterii, przełączników, przycisków, pokręteł).
 9. Klient pokrywa koszty transportu towaru w obie strony (do i z serwisu)
 10. Serwis ma prawo odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku: stwierdzenia sprzeczności pomiędzy danymi wynikającymi z dokumentów a znajdującymi się na sprzęcie, dokonania napraw we własnym zakresie, zmian konstrukcyjnych sprzętu.
Zgodnie z Ustawą z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta, w przypadku sprzedaży konsumenckiej na odległość, konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, wtedy to:
 • Konsument ma prawo obejrzeć dostarczony towar w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym jednakże konsument może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru jeśli takowa nastąpiła (na wartość towaru wpływa także jego oryginalne opakowanie)
 • Towar należy odesłać do nas na swój koszt.
 • W przypadku płatności kartą konsument zostanie obciążony kosztami tej płatności

 

==============================================================


Ochrona danych osobowych Klientów
Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.