Czujnik TA330 umożliwia określenie,czy anteny nadawczo-odbiorcze systemu keyless funkcjonują. Zakres częstotliwości sygnału generowanego przez te anteny wynosi między 125kHz a 140kHz.

Należy zwrócić uwagę na to, że czujnik w żaden sposób nie dekoduje sygnału generowanego przez pojazd, jest tylko wskaźnikiem pokazującym siłę i obecność sygnału.

Sygnał wyjściowy z działającej anteny może być mierzony przy użyciu tego czujnika. Zamykanie pojazdu oraz wyjmowanie kluczyka wymusza na pojeździe uruchomienie wyszukiwania. Najczęściej anteny systemu keyless są rozmieszczone tak,aby strefa detekcji wyglądała podobnie jak na rysunku. Zasięg anten wynosi zazwyczaj od 0.7m do 1m.

Gdy kluczyk znajdzie się w strefie detekcji sygnał z anteny ulega zmianie z takiego jak na rysunku „Test 1” do takiego jak na rysunku „Test 3” (zamiast pików pojawiają się gęstsze pola).

System keyless najczęściej zaprojektowany jest tak,aby piki detekcyjne powtarzały się 4 razy na sekundę, jednakże w przypadku gdy po kilku dniach kluczyk nie zostanie wykryty piki zwalniają 3 krotnie. Ze względu na żywotność akumulatora detekcja może ustać przy dłuższym staniu auta.